Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čtyři skutečnosti, které vyžadují rozhodnutí

2. Nežijeme ve vztahu s Bohem
Přestože nás Bůh miluje, my žijeme svůj život nezávisle na něm a spoléháme se jen sami na sebe. Tak to ale Bůh nezamýšlel! Nezávislost na Bohu totiž vede k pýše, sobectví a dalším problémům, jak v životě jednotlivce, tak společnosti. Provinili jsme se tím všichni. Bible to nazývá slovem "hřích".

"Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy."

Římanům 3,23

Hřích nás odděluje od Boha a jeho lásky

"Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha…"

Izajáš 59,2

"Mzdou hříchu je smrt…" (to zahrnuje fyzickou i duchovní smrt, věčné oddělení od Boha) Římanům 6,23

Obrazek

Tento obrázek znázorňuje, že Bůh je svatý a my jsme hříšní. Hřích tvoří hlubokou propast, která nás od něho odděluje. Šipky znázorňují naši snahu dosáhnout Boha a najít smysl života vlastním úsilím, např. dobrým životem, filosofií nebo různými náboženstvími. Nic z toho ale neřeší problém našeho hříchu.

Bible ukazuje jediný způsob, jak tuto propast překlenout…

<<< zpět  dále >>>