Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čtyři skutečnosti, které vyžadují rozhodnutí

3. Jedinou cestou k Bohu je Ježíš Kristus
Ježíš je víc než jen učitel morálky, prorok či náboženský vůdce. Je to Bůh, který se stal člověkem. Své božství dokázal tím, že vstal z mrtvých.

Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."

Jan 14,6

Ježíš je ta cesta, protože za nás zemřel.

"Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní."

Římanům 5,8

"Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu."

Římanům 6,23

Obrazek

Tento obrázek znázorňuje, jak Bůh překlenul propast, která nás od něj odděluje. Poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby zemřel na kříži místo nás a zaplatil tak za naše hříchy.

Nestačí o těchto věcech jen vědět...

<<< zpět   dále >>>