Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čtyři skutečnosti, které vyžadují rozhodnutí

1. Nejsme tady náhodou

Bůh nás stvořil tak, že jsme mu v něčem podobní. Náš intelekt, pocity, vůle i schopnost komunikovat jsou obrazem jeho vlastností. Bůh je totiž daleko více než jen nějaká neosobní síla či energie.

"Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil."

1.Mojžíšova 1,2

Byli jsme stvořeni s určitým záměrem, a to tou nejmoudřejší, nejmocnější a nejpozoruhodnější bytostí ve vesmíru - Bohem. 

Přemýšlel jsi někdy o Bohu a o tom, jaký je?

Jsme stvořeni proto, abychom s Bohem měli osobní vztah.

"(Bůh) nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že prokazoval dobro: dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí."

Skutky 14,17(uprav.)

Bohu nejsme lhostejní. Záleží mu na každém z nás a chce s námi sdílet svou lásku a radost.

"Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a přece není od nikoho z nás daleko."

Skutky 17,27

Žít bez Boha znamená nechat si ujít skutečný smysl života.


Přemýšlel jsi někdy o tom, že lidé mohou mít osobní vztah s Bohem?

<<< zpět  dále >>>